Användbarhet

Begreppet användbarhet har hitintills främst kopplats till IT och telekom, exempelvis utformning av webb och programvara. Många anser att när man talar om användbarhet talar om ett grafisktgränssnitt! Detta trots att användbarhet egentligen representerar ett kvalitetsbegrepp, vilket kan tillämpas på vilken produkt eller tjänst som helst.

Det gemensamma för kvalitet och användbarhet är att en produkt inte har någon inbyggd kvalitet eller användbarhet i sig, utan hänsyn måste tas till vilken situation och sammanhang som produkten eller tjänsten skall fungera i.